ثبت نام

برای ثبت نام پس از مطالعه موارد زیر، اقدام به تکمیل فرم نمایید.


توجه


(*)در حال حاضر خدمات تخمین رتبه قابل استفاده میباشد که استفاده از این خدمت برای کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رایگان می‌باشد.

(**) تمامی داوطلبان تنها مجاز به 4 بار استفاده از سامانه تخمین رتبه می باشند.
(***)امکان تخمین رتبه برای 60 رشته ی تحت پوشش مدرسان شریف امکان پذیر است .
(****) هنگام وارد کردن کلمه عبور و تایید کلمه عبور در بخش ثبت نام دقت نمایید که زبان کیبرد شما روی زبان فارسی نباشد و فقط از اعداد انگلیسی برای این بخش استفاده نمایید

توجه: کلمه عبور انتخابی فقط به صورت عدد باشد و همچنین دقت نمایید که عدد انتخابی را با زبان انگلیسی گوشی یا کامپیوتر خود وارد نمایید.